Beloningsregels

Provisiebalans
De provisiebalansregel is onderdeel van het overgangsrecht, waarin provisie-afspraken gemaakt voor overeenkomsten afgesloten in de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2013 worden geŽerbiedigd (zie: Provisie, overgangsregeling).

Deze regel houdt een maximumverhouding in tussen afsluit- en doorlopende provisie. De aanbieder mag maximaal 50% van de totaal te verdienen provisie als afsluitprovisie utkeren en 50% in de vorm van doorlopende provisie (art. 86l)

Het Bgfo schrijft een uitbetalingsperiode van de doorlopende provisie van ten minste tien jaar, of korter als de looptijd van de overeenkomst korter is.

Het totale bedrag dat aan provisie wordt betaald/ontvangen moet eerst getoetst worden aan de 'inducementregels'(zie Provisie, overgangsregeling). Als de gehele provisie daarmee in overeenstemming is, moet de afsluitprovisie vervolgens conform de balansregel worden uitbetaald.

Indien de overeenkomst langs onnatuurlijke weg eindigt, wordt de afsluitprovisie alsnog proportioneel verminderd (art. 86m). Terugbetaling van het teveel betaalde is een privaatrechtelijke kwestie die tussen de aanbieder en de bemiddelaar moet worden geregeld. Het teveel betaalde is (achteraf gezien) onverschuldigd betaald zodat de aanbieder een titel voor terugvordering heeft.


Zie ook:

Bgfo: