Beloningsregels

Overige vergoedingen
Provisies die niet worden betaald ter gelegenheid van de totstandkoming van een overeenkomst zijn op grond van de onderdelen zijn niet toegestaan. In de eerste plaats betekent dit een verbod op omzetprovisies en andere bonussen.
Er moet een rechtstreekse relatie bestaan tussen de betaling en ontvangst van de provisie en de totstandkoming van een individuele overeenkomst inzake een financieel product aan een bepaalde cliŽnt.

Vaste vergoedingen zoals schap- of distributievergoedingen zijn theoretisch wel mogelijk, maar moeten dan per overeenkomst kunnen worden uitbetaald. De aanbieder moet vervolgens kunnen uitleggen dat de na de omrekening naar kosten per post uitbetaalde provisie voldoet aan de inducement-norm.

Vergoeding in natura
Het verschaffen van vaste vergoedingen voor het bemiddelen of adviseren kan ook in natura plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van adviessoftware of opleidingen. Als dergelijke vergoedingen de kwaliteit van de dienstverlening van een bemiddelaar of adviseur ten goede komen en daarmee evident in het belang van de klant zijn, zijn deze toegestaan. Wel wordt gewaarschwud dat "aan deze voorwaarden wordt niet voldaan wordt wanneer bijvoorbeeld een opleiding gepaard gaat met luxe extraís die niet noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de opleiding op zich of wanneer de aangeboden software enkel gericht is op de verkoop van een of meer specifieke producten van een specifieke aanbieder.'

Niet-geldelijke vergoedingen zijn alleen toegestaan
Om het verschaffen van kleine geschenken die in het normale handelsverkeer gebruikelijk zijn niet helemaal onmogelijk te maken, hoeven deze onder de waardegrens van honderd euro niet aan voornoemde voorwaarden te worden getoetst. Hierbij moet worden gedacht aan het op incidentele basis verschaffen van kleine promotieartikelen of het verschaffen van een fles wijn als kerstgeschenk aan het einde van het jaar.

Bagatelregeling
Kleine geschenken (promotie artikelen, een fles wijn etc.) die in het handelsverkeer gebruikelijk zijn en niet de waarde van Ä 100 te boven gaan hoeven niet aan deze voorwaarden te voldoen. Om het verschaffen van kleine geschenken die in het normale handelsverkeer gebruikelijk zijn niet helemaal onmogelijk te maken, hoeven deze onder de waardegrens van honderd euro niet aan voornoemde voorwaarden te worden getoetst. Wel geldt ook hier dat dat een dergelijke 'vergoeding' niet in strijd mag zijn met het belang van de klant.


Zie ook:

Bgfo: