Bedrijfsvoering

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van een financiŽle onderneming kan vrij ingewikkeld zijn, zeker wanneer sprake is van een combinatie van diverse rechtspersonen. Het intermediairkantoor kan bijvoorbeeld ondergebracht zijn in een besloten vennootschap, waarvan het bestuur gevormd wordt door een andere rechtspersoon die op haar beurt weer de dochter is van een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Omdat zo'n constructie het toezicht kan bemoeilijken, mag een financiŽle dienstverlener niet met natuurlijke of rechtspersonen in een zeggenschapsstructuur verbonden zijn 'die in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan vormen voor een adequaat uitoefenen van toezicht op de financiŽle dienstverlener'(art. 4:13 Wft).'Wft: