Bedrijfsvoering

Klantdossier
In verband met de reconstrueerbaarheid is het van belang dat de adviseur/bemiddelaar vastlegt dat en hoe hij adviesregels heeft opgevolgd.

In de regelgeving zijn geen voorbeelden te vinden welke stukken het dossier moet bevatten. Wel heeft bij de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Wfd de Commissie Transparantie en Zorgplicht Bemiddeling en Advisering van het Platform FinanciŽle Dienstverlening uitgewerkt welke stukken een dossier van een bepaalde productcategorie kan bevatten wanneer sprake is van advies. In de kolom rechts hiernaast kunt u klikken naar de door deze commissie opgestelde voorbeelden, die een hulpmiddel kunnen vormen bij de inrichting van de klantdossiers.

Klant gaat tegen advies in
Als de klant erop staat een ander product te kopen dan hem is geadviseerd, is de bemiddelaar verplicht om ten minste gedurende een jaar aan de AFM aan te kunnen tonen dat de cliŽnt zelf de keuze heeft gemaakt om dit andere - niet aanbevolen - financiŽle product te kopen.

Uiteraard heeft een adviseur er geen zicht op als de klant na afloop van het advies buiten zijn medeweten besluit een ander dan het geadviseerde product af te nemen. Dat geldt ook als een financiŽle dienstverlener verschillende eigen verkoopkanalen heeft die geheel zelfstandig en onafhankelijk van elkaar functioneren. Het kan gebeuren dat een cliŽnt bijvoorbeeld eerst bij het ene filiaal een bepaald financieel product geadviseerd wordt en vervolgens zelf via de website van dezelfde financiŽle dienstverlener toch een ander product koopt. Ook in dat geval kan van de adviseur niet worden verlangd dat hij dit signaleert. Ook mag niet geŽist worden dat hij aan de AFM moet kunnen laten zien dat de cliŽnt zelf dat andere (niet aanbevolen) product heeft gekocht. Dit probleem wordt opgelost door het vijfde lid van artikel 32 Bgfo. Daar wordt bepaald dat alleen die bemiddelaar (of aanbieder, (onder)gevolmachtigde agent) een en ander aan de AFM moet kunnen aantonen die in het kader van een door hem verstrekt advies een ander product verkoopt dan hij had geadviseerd, .Bgfo:

Voorbeelden klantdossiers: